MarocChat chatbox regels

Op MarocChat houden we niet van allemaal regeltjes. Daarom mag je in onze chatbox over alles chatten. We verwachten wel dat je het gezellig en netjes houdt voor jezelf en andere chatters.

Daarom hebben we een aantal simpele regels voor de Maroc Chat opgesteld. Leef en laat leven. Net als in het dagelijkse leven ga je op deze chatbox respectvol om met andere mensen. De huisregels zijn er om de marocchat voor ieder plezierig te houden. Wie zich niet aan deze regels houdt, kan (permanent) van de chatbox worden verwijderd. In geval van twijfel en/of klachten zullen wij de chatlogs files, die worden opgeslagen, raadplegen.

Door te chatten op Maroc Chat stem je expliciet in met deze gebruiksvoorwaarden:
Lees voor het in gebruik nemen van Maroc chat eerst even de volgende regels door. Het moge duidelijk zijn dat deze regels er voornamelijk zijn om de Marocchat gezellig te houden, en dus niet om je te pesten.
Hou het gezellig en leuk: ga op een redelijke manier met elkaar om en respecteer elkaars mening;
schrijf niet alles in hoofdletters, het lijkt dan of je constant loopt te schreeuwen;
FLOOD, het stukken tekst in het kanaal kopiëren of eenzelfde zin of woord constant herhalen is storend;
over beslissingen van beheerders wordt niet gediscussieerd op het kanaal;
geen persoongegevens verspreiden in het kanaal van jezelf of van anderen;
geen racistische, antisemitische, seksistische, onterende opmerkingen en of discriminerende uitingen of opmerkingen van welke aard dan ook;
ruzies en andere persoonlijke vetes worden privé uitgevochten en niet op het publieke kanaal

kleurtjes worden in beperkte mate toegelaten, overdreven gebruik zal bestraft worden scheld geen beheerders uit, ook niet private over zaken die over het kanaal gaan. Hier kun je ook een ban voor krijgen.

Het is niet toegestaan de Maroc chat zonder expliciete toestemming te gebruiken voor persoonlijke- of zakelijke promotie- en reclamedoeleinden of het aanbieden van persoonlijke of zakelijke diensten en producten.
Promotie van en chatten over alle soorten verdovende middelen en (soft)drugs zoals bijvoorbeeld hasj is niet toegestaan.